Laaggeletterdheid

Graag nodigen wij u uit voor de MSD Academy nascholing ‘Laaggeletterdheid’, welke op diverse data en locaties bij u in de buurt zal worden georganiseerd.

In Nederland zijn ongeveer anderhalf miljoen mensen laaggeletterd. Ongeveer 2/3 hiervan heeft de Nederlandse achtergrond.Laaggeletterdheid kan gevolgen hebben voor het juiste medicijngebruik of de therapietrouw. Deze mensen maken ook minder vaak gebruik van preventieve screening voor ziekten. Diagnoses voor ziekten worden vaker in een later stadium vastgesteld. Door de lage gezondheidsvaardigheden of laaggeletterdheid zijn ze minder goed in staat tot zelfmanagement.

Deze nascholing over laaggeletterdheid biedt u ondersteuning bij het in kaart brengen van de patiënt die moeite heeft met het begrijpen en lezen van informatie of het opvolgen van instructies. De punten die behandeld zullen worden zijn:

Hoe herkent u een patiënt die laaggeletterd is?
Hoe past u uw communicatie aan op het niveau van deze patiënt?

De nascholing wordt verzorgd door de heer P. Adhien, apotheker in Rotterdam, lid van Werkgroep
Laaggeletterdheid Beeldsluiter.

Graag verwelkomen wij u, mede namens Esther Koekkoek en Solange Kluijt, op deze nascholing.

Namens MSD BV

Arike Folmer
CME Content Manager

 

 

Doelgroep

Huisartsen, apothekers,
praktijkondersteuners en
verpleegkundigen (diabetes)

Locatie

Van der Valk hotel Blijdorp

Datum

5 februari 2019

Kosten deelname

€35,- voor beroepsbeoefenaren
en €17,50 voor niet-
beroepsbeoefenaren

Accreditatie

Aangevraagd bij ABAN, KNMP,
NvvPO en V&VN

Alternatieve data

Contact

0800-0227222