Nascholingen

Nascholingen voor zorgprofessionals. Op locatie en online.

Nascholingen doorzoeken

Virtueel Congres Begin Goed Zorg Goed 25 juni 2021

De opzet van dit virtuele congres, in de vorm van een 1 daagse congres, stelt u in staat om opnieuw een uniek en waardevol programma aan te kunnen bieden rondom de thema's van palliatieve zorg.

  • Vrijdag 25 Juni 2021

Live webcast - Licht op longkanker: aflevering 2

Online paneldiscussie over de behandeling van longkanker

  • Dinsdag 30 Maart 2021

Live webcast - Licht op longkanker: aflevering 3

Online paneldiscussie over de samenwerking tussen huisarts en longarts bij de behandeling van longkanker

  • Donderdag 8 April 2021

Live webcast - Immuuntherapie in de oncologie: wat moet de 1e lijn ermee?

Immuuntherapie: Welke kennis is nodig, waar moet u alert op zijn in de 1e lijn zorg bij patiënten die immuuntherapie ondergaan.

  • Dinsdag 20 April 2021

Virtueel congres - Moving Diabetes

Moving Diabetes is een actueel en gevarieerd virtueel congres over de kwaliteit van leven van mensen met diabetes en de impact ervan op henzelf en hun families. Het congres bestaat uit vijf modules: Patient empowerment * Hypoglykemie * Ouderen * Cardiovasculair * Voeding U hoort patienten, artsen en experts over de vele kanten van diabetes en de behandeling ervan. Ze bespreken hun leven met diabetes en de preventie, voorlichting, zorg, innovaties, leefstijl en voeding bij deze aandoening. Moving Diabetes is een geaccrediteerd congres, wat u in uw eigen tijd en tempo kunt volgen. De punten worden automatisch bijgeschreven in GAIA zodra u het congres met succes heeft afgerond*. AccreditatiePOH: 4 puntenHuisarts: 3.5 puntenApotheker: 3,5 puntenInternist: 3.5 punten Verpleegkundig(e) Specialist: 4 punten *Voor POH geldt deze automatisering niet. Voor toewijzing van uw accreditatiepunten kunt u een certificaat van deelname opvragen via info@msdacademy.nl. 

Online nascholing - Dr. Google

Deze online nascholing vertelt u meer over het gebruik van Google door de Nederlandse patient en hoe u Google in kunt zetten voor uw eigen praktijk. De scholing bestaat uit 3 losse video's van in totaal zo'n 45 min.

Online nascholing - Begin Goed Zorg Goed

Deze e-learning biedt door middel van 8 modules een uitbreiding van kennis over de verschillende facetten van de palliatieve zorg.

Online nascholing - CMV in allogene HSCT ontvangers

Deze interactieve e-learning leert u meer over CMV: de diagnose, de risico's en prefentie.

Online nascholing - Anesthesie Chirurgie

Deze geaccrediteerde nascholing is mede ontwikkeld in samenwerking met anesthesiologen en chirurgen die hun jarenlange kennis, ervaringen en onderzoeken presenteren.

Online nascholing - Azole Resistance in Aspergillus Fumigatus

De eLearning Azole Resistance in Aspergillus Fumigatus door prof. dr. Paul E. Verweij MD FECMM, Radboud MC

Webcast Focus on Post-Operative Pulmonary Complications

Opname van de live Webcast 'Focus on post-operative Pulmonary Complications'.

PH360 - Podcast 1

De 12-delige podcastserie over Pulmonale Hypertensie. Aflevering 1 geeft een introductie over Pulmonale hypertensie.

PH360 - Podcast 2

De 12-delige podcastserie over Pulmonale Hypertensie. In aflevering 2 wordt ingegaan op de kenmerken van een PH-patient.

PH360 - Podcast 3

De 12-delige podcastserie over Pulmonale Hypertensie. Aflevering 3 gaat over het doorverwijzen van een PH-patient.

PD-L1 expressietesttraining longkanker

Is medebepalend voor de behandeling van patiënten met niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC).

  • Donderdag 17 Juni 2021
  • La Vie Meeting Center, Utrecht