Nascholing

'Immuuntherapie in de oncologie: wat moet de 1e lijn ermee?'

Maandag 25 Januari 2021
Hotel Van der Valk, Tilburg

Beschrijving

Er is inmiddels een nieuwe datum gekozen, 25 januari 2021. Indien u geinteresseerd bent kunt u een mail sturen naar info@msdacademy.nl.

Graag nodigen wij u uit voor de MSD Academy-nascholing ‘Immuuntherapie in de oncologie: wat moet de 1e lijn ermee?’, welke op maandag 25 januari 2021 in Hotel Van der Valk in Tilburg zal plaatsvinden.

Tijdens deze nascholing leert u meer over één van de doorbraken op het gebied van oncologie: immuuntherapie. Inmiddels wordt immuuntherapie al ingezet bij meerdere indicaties in de algemene oncologie, hematologie en longoncologie. Doordat er ook nieuwe indicaties bij blijven komen, zal de groep patiënten die voor deze therapie in aanmerking komen ook groter worden. Zowel in de gemetastaseerde als in de adjuvante setting.

Maar wat moet de 1ste lijn weten over immuuntherapie en waarom is het ook voor de 1ste lijn relevant? Welke kennis is nodig en waar moet u in de 1ste lijn alert op zijn bij patiënten die immuuntherapie (hebben) ondergaan? Aan de hand van casuïstiek worden deze vragen beantwoord en wordt er inzicht gegeven in het werkingsmechanisme en de mogelijke bijwerkingen van  immuuntherapie. Bij de ontwikkeling van deze nascholing is er ook met huisartsen en apothekers gesproken, zodat er een lesprogramma is samengesteld dat echt relevant is voor u.

Het programma ziet er als volgt uit:
17:30 - 18:00 uur                     Ontvangst met lichte maaltijd
18:00 - 19:30 uur                     Nascholing immuuntherapie: werkingsmechanisme, bijwerkingen en
                                                verwachtingen worden besproken middels casuïstiek.
                                                Presentatie: longarts en een oncoloog

19:30 - 19:45 uur                    Koffiepauze

19:45 - 20:45 uur                    Nascholing immuuntherapie
                                               Presentatie: ziekenhuisapotheker
20:45 - 21.00 uur                    Discussie
21.00 uur                                Evaluatie en afsluiting

De nascholing wordt verzorgd door de volgende sprekers:
• Annet Coumou, internist-oncoloog in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis
• Jeroen Kloover, longarts in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis
• Mark Jansen, ziekenhuisapotheker in het Elisabeth-TweeSteden ZiekenhuisSpecialisme

Farmacie en Huisartsengeneeskunde

Accreditatie

accreditatie verleend voor huisartsen bij het College voor Accreditatie Huisartsen van de KNMG en voor apothekers bij de KNMP.

Eigen bijdrage

€ 35,00

De eigen bijdrage voor deelname aan deze nascholing bedraagt € 35,-. Deze eigen bijdrage zal direct bij de registratie middels Ideal voldaan moeten worden.

Datum

Maandag 25 Januari 2021, 09:00 - 18:00

Locatie

Hotel Van der Valk, Tilburg

Registratie gesloten

De registratie voor deze nascholing is gesloten.